Основно лице за контакт:
Звездица Патаре
052/6656483

z.pathare@varna-tpp.com

 

Организация:
ТЕЦ Варна ЕАД
ЕИК: 103551629
Регистрация по ДДС: BG103551629
http://www.varna-tpp.com

Адрес:
ТЕЦ Варна ЕАД - адрес за контакт
с. Езерово, Община Белослав, област Варна
9168 с. Езерово
България (BG)

 

НомерИме
рег.№ 18-01Ремонт на котелно оборудване и арматура на блок № 5
рег.№ 18-04Пещостроителни и изолационни работи на бл. 5 в „ТЕЦ Варна” ЕАД
рег.№ 18-03Ремонт на електрооборудване на блок №5
рег.№ 18-02Ремонт на турбинно оборудване на блок № 5
рег.№ 18-07Доставка на тръби
рег.№ 18-05Доставка на изолационни материали
рег.№ 1Доставка на арматура
рег.№ 18-13Доставка на комплект парни уплътнения
рег.№ 18-08Доставка на резервни части по обособени позиции
рег.№ 18-12Доставка на лагери по обособени позиции
рег.№ 18-16Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на акумулаторна батерия
рег.№ 18-11Осигуряване на пожарна безопасност на „ТЕЦ Варна“ ЕАД
рег.№ 18-17Ремонт на електрооборудване на блок №4
рег.№ 18-14Ремонт на котелно оборудване на блок № 5
рег.№ 18-18Застраховка „Щети на имущество” на „ТЕЦ Варна“ ЕАД
рег.№ 18-21Ремонт на арматура на блок №5