Основно лице за контакт:
Надежда Александрова
052/6656334

n.grozdeva@varna-tpp.com

 
Организация:
ТЕЦ Варна ЕАД
ЕИК: 103551629
Регистрация по ДДС: BG103551629
http://www.varna-tpp.com
Адрес:
ТЕЦ Варна ЕАД – адрес за контакт
с. Езерово, Община Белослав, област Варна
9168 с. Езерово
България (BG)
 
 
 
НомерИме
рег.№20-18Осигуряване на пожарна безопасност на „ТЕЦ Варна“ ЕАД
рег.№20-12Доставка на изолационни материали
рег.№20-14Доставка на ламарини и прокати по обособени позиции
рег.№20-11Подмяна на PLC контролерите на системите за управление
на 2 броя електролизери „IMET – 10″
рег.№20-08Демонтаж, доставка, монтаж и настройка
на газоразпределителна инсталация на блок №6
рег.№20-10Преустройство на съществуваща асансьорна уредба
рег.№20-09Ремонт на котелно, турбинно и ел. оборудване,
изолационни, пещостроителни и котлочистачески работи на блокове № 6, № 5 и № 4
рег.№20-07Доставка на тръби по обособени позиции
рег.№20-03Доставка и монтаж на кабелни трасета и компенсационни кабели
рег.№20-06Изграждане на нови димоходи на блокове № 4, 5 и 6
рег.№20-02Преустройство на съществуваща асансьорна уредба
рег.№19-41Отпечатване и доставка на ваучери за храна
рег.№19-35Калибриране на всички средства за измерване
при извършване на СНИ на димните газове, изпускани от котлоагрегати №4, 5 и 6
рег.№19-32Доставка на горива чрез система за зареждане
при условията на безналично плащане с кредитни карти на автомобилния парк на „ТЕЦ Варна” ЕАД
рег.№19-28Доставка на три комплекта въздухоподгревател I степен
рег.№19-27Изграждане на нови димоходи на блокове № 4, 5 и 6
рег. №19-29Физическа охрана по две обособени позиции
рег.№19-24Осигуряване на пожарна безопасност на „ТЕЦ Варна“ ЕАД
рег.№19-08Профилактика, поддръжка и ремонт на машинно оборудване
рег.№19-09Профилактика и поддръжка на КИП и А и ел. оборудване и ремонт на ел. двигатели 0,4кV
рег.№19-12Демонтаж и монтаж на скеле за поддръжка на съоръженията в „ТЕЦ Варна“ ЕАД
рег.№19-10Ремонт на ел. двигатели 6 kV
рег.№19-11Поддръжка и аварийни ремонти по топлинни изолации и пещостроителни работи
рег.№19-15Калибриране на всички средства за измерване при извършване
на СНИ на димните газове, изпускани от котлоагрегати №4, 5 и 6
рег.№19-17Доставка на ламарини и прокати
рег.№19-07Доставка на пещостроителни и изолационни материали
рег.№19-16Доставка на тръби по обособени позиции
рег.№19-13Сключване на застраховка „Щети на имущество“ на дълготрайни и краткотрайни материални активи
собственост на “ТЕЦ Варна“ ЕАД
рег.№19-03Ремонт на КА-6
рег.№19-05Пещостроителни и изолационни работи на блок №6
рег.№19-02Ремонт на електрооборудване на блок 6
рег.№19-06Доставка на тръби Ф60,3 х 6,3
рег.№18-45Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване
на отпадни води за нуждите на обекти на „ТЕЦ Варна ЕАД“
рег.№18-49Ремонт на котелно оборудване на блок №4 – Горелки, Въздуховоди,
Газоходи, Димни вентилатори, Въздушни вентилатори, Електрофилтри
рег.№18-43Изследване на възможностите за каталитична метанизация
на водород и въглероден диоксид в ТЕЦ „Варна” ЕАД
рег.№18-09Остъкляване по алпийски способ на фасадите на производствените помещения на „ТЕЦ Варна“ ЕАД
рег.№18-42Калибриране на всички средства за измерване при извършване на
СНИ на димните газове, изпускани от котлоагрегати №4, 5 и 6
рег.№18-40Преошиповане и нанасяне на огнеупорна замазка по пещна камера на котел № 4
рег.№18-06Ъпгрейд на информационно-управляващите системи на блокове №4, №5 и №6 в „ТЕЦ Варна“ ЕАД,
модернизация на газо-мазутната уредба на блок №5 и интегрирането и с управляващата система на блок №5
рег.№18-39Тръби стоманени безшевни, марка Ст 20 съгласно спецификация
рег.№18-38Доставка на тръби стоманени безшевни марка 12Х18Н10Т съгласно спецификация
рег.№18-36Доставка на огнеупорна замазка
рег.№18-15Специализиран превоз на работници и служители
рег.№18-23Калибриране на всички средства за измерване при извършване на СНИ на
димните газове, изпускани от котлоагрегати №4, 5 и 6
рег.№18-31Пещосторителни и изолационни работи на блок №4
рег.№18-26Доставка на арматура за ремонта на блок №4
рег.№18-28Ремонт на арматура на блок №4
рег.№18-27Ремонт на котелно оборудване на блок №4
рег.№18-29Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на централна,
аварийна и технологична сигнализация на бл. № 4, 5 и 6
рег.№18-30Доставка на набивки и уплътнителни материали за ремонта на блок № 4
рег.№18-19Ремонт на турбинно оборудване на блок №4
рег.№ 18-21Ремонт на арматура на блок №5
рег.№ 18-18Застраховка „Щети на имущество” на „ТЕЦ Варна“ ЕАД
рег.№ 18-14Ремонт на котелно оборудване на блок № 5
рег.№ 18-17Ремонт на електрооборудване на блок №4
рег.№ 18-11Осигуряване на пожарна безопасност на „ТЕЦ Варна“ ЕАД
рег.№ 18-16Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на акумулаторна батерия
рег.№ 18-12Доставка на лагери по обособени позиции
рег.№ 18-08Доставка на резервни части по обособени позиции
рег.№ 18-13Доставка на комплект парни уплътнения
рег.№ 1Доставка на арматура
рег.№ 18-05Доставка на изолационни материали
рег.№ 18-07Доставка на тръби
рег.№ 18-02Ремонт на турбинно оборудване на блок № 5
рег.№ 18-03Ремонт на електрооборудване на блок №5
рег.№ 18-04Пещостроителни и изолационни работи на бл. 5 в „ТЕЦ Варна” ЕАД
рег.№ 18-01Ремонт на котелно оборудване и арматура на блок № 5