Основно лице за контакт:
Звездица Патаре
052/6656483

z.pathare@varna-tpp.com

 

Организация:
ТЕЦ Варна ЕАД
ЕИК: 103551629
Регистрация по ДДС: BG103551629
http://www.varna-tpp.com

Адрес:
ТЕЦ Варна ЕАД - адрес за контакт
с. Езерово, Община Белослав, област Варна
9168 с. Езерово
България (BG)

 

НомерИме
рег.№18-49Ремонт на котелно оборудване на блок №4 – Горелки, Въздуховоди,
Газоходи, Димни вентилатори, Въздушни вентилатори, Електрофилтри
рег.№18-43Изследване на възможностите за каталитична метанизация
на водород и въглероден диоксид в ТЕЦ „Варна” ЕАД
рег.№18-09Остъкляване по алпийски способ на фасадите на производствените помещения на „ТЕЦ Варна“ ЕАД
рег.№18-42Калибриране на всички средства за измерване при извършване на
СНИ на димните газове, изпускани от котлоагрегати №4, 5 и 6
рег.№18-40Преошиповане и нанасяне на огнеупорна замазка по пещна камера на котел № 4
рег.№18-06Ъпгрейд на информационно-управляващите системи на блокове №4, №5 и №6 в „ТЕЦ Варна“ ЕАД,
модернизация на газо-мазутната уредба на блок №5 и интегрирането и с управляващата система на блок №5
рег.№18-39Тръби стоманени безшевни, марка Ст 20 съгласно спецификация
рег.№18-38Доставка на тръби стоманени безшевни марка 12Х18Н10Т съгласно спецификация
рег.№18-36Доставка на огнеупорна замазка
рег.№18-15Специализиран превоз на работници и служители
рег.№18-23Калибриране на всички средства за измерване при извършване на СНИ на
димните газове, изпускани от котлоагрегати №4, 5 и 6
рег.№18-31Пещосторителни и изолационни работи на блок №4
рег.№18-26Доставка на арматура за ремонта на блок №4
рег.№18-28Ремонт на арматура на блок №4
рег.№18-27Ремонт на котелно оборудване на блок №4
рег.№18-29Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на централна,
аварийна и технологична сигнализация на бл. № 4, 5 и 6
рег.№18-30Доставка на набивки и уплътнителни материали за ремонта на блок № 4
рег.№18-19Ремонт на турбинно оборудване на блок №4
рег.№ 18-21Ремонт на арматура на блок №5
рег.№ 18-18Застраховка „Щети на имущество” на „ТЕЦ Варна“ ЕАД
рег.№ 18-14Ремонт на котелно оборудване на блок № 5
рег.№ 18-17Ремонт на електрооборудване на блок №4
рег.№ 18-11Осигуряване на пожарна безопасност на „ТЕЦ Варна“ ЕАД
рег.№ 18-16Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на акумулаторна батерия
рег.№ 18-12Доставка на лагери по обособени позиции
рег.№ 18-08Доставка на резервни части по обособени позиции
рег.№ 18-13Доставка на комплект парни уплътнения
рег.№ 1Доставка на арматура
рег.№ 18-05Доставка на изолационни материали
рег.№ 18-07Доставка на тръби
рег.№ 18-02Ремонт на турбинно оборудване на блок № 5
рег.№ 18-03Ремонт на електрооборудване на блок №5
рег.№ 18-04Пещостроителни и изолационни работи на бл. 5 в „ТЕЦ Варна” ЕАД
рег.№ 18-01Ремонт на котелно оборудване и арматура на блок № 5