Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 18-12 Dokumentaciya_18-12.doc
Документация 18-12 Dokumentaciya_18-12.pdf
Обявление за поръчка Obyavlenie_18-12.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_18-12.pdf
Указание ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP_word.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP_.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP_.xml
Отговор на искане за разяснение Otgovor na iskane za razyasnenie.pdf
Протокол 1 Protokol_№1_18-12.pdf
Протокол 2 Protokol №2_18-12.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie _18-12-2.pdf
Обявление за възложена поръчка Obyavlenie za vyzlojena porychka_18-12.pdf
Договор №130 Dogovor №130_01.06.2018.pdf
Договор №131 Dogovor №131_01.06.2018.pdf
Договор №132 Dogovor №132_01.06.2018.pdf
Договор №133 Dogovor №133_01.06.2018.pdf
Договор №134 Dogovor №134_01.06.2018.pdf
Договор №119а Dogovor №119а_25.05.2018.pdf
Договор №135 Dogovor №135_01.06.2018.pdf
Договор №136 Dogovor №136_01.06.2018.pdf
Договор №137 Dogovor №137_01.06.2018.pdf
Договор №138 Dogovor №138_01.06.2018.pdf
Договор №139 Dogovor №139_01.06.2018.pdf
Договор №140 Dogovor №140_01.06.2018.pdf
Договор №141
Dogovor №141_01.06.2018.pdf
Анекс №174-1 Aneks №174-1_16.07.2018.pdf
Анекс №174-2 Aneks №174-2_16.07.2018.pdf
Анекс №174-3 Aneks №174-3_16.07.2018.pdf
Анекс №175-1 Aneks №175-1_16.07.2018.pdf
Анекс №175-2 Aneks №175-2_16.07.2018.pdf
Анекс №175-3 Aneks №175-3_16.07.2018.pdf
Обявление за приключен договор 119а Obyavlenie za prikliuchen dogovor_119a.pdf
Обявление за приключен договор 131 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_131.pdf
Обявление за приключен договор 133 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_133.pdf
Обявление за приключен договор 135 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_135.pdf
Обявление за приключен договор 134 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_134.pdf
Обявление за приключен договор 138 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_138.pdf
Обявление за приключен договор 132 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_132.pdf
Обявление за приключен договор 130 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_130.pdf
Обявление за приключен договор 136 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_136.pdf
Обявление за приключен договор 137 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_137.pdf
Обявление за приключен договор 139 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_139.pdf
Обявление за приключен договор 140 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_140.pdf
Обявление за приключен договор 141 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_141.pdf