Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 18-40 Dokumentaciya_18-40.doc
Документация 18-40 Dokumentaciq18-40.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie18-40.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie18-40.pdf
Решение промяна Reshenie_promqna.pdf
Указание ЕЕДОП Ukazapie_eEEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.word.docx
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.xml
Споразумение Sporazumenie.doc
Протокол №1 Protokol 1.pdf
Протокол №2 Protokol №2
Решение за определяне изпълнител Reshenie18-40-1
Договор DOGOVOR.pdf
Обявление за възложена поръчка Obqvlenie vuzlojena poruchka.pdf