Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 18-06 Dokumentaciq_18-06.doc
Документация 18-06 Dokumentaciq_18-06_.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie_18-06.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie18-06.pdf
Указание ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.word.docx
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.xml
 Споразумение Sporazumenie.doc
Решение за определяне на изпълнител Reshenie18-06-01.pdf
Протокол Protokol18-06.pdf
Договор 221 Dogovor221_12.09.201.pdf
Обявление за възложена поръчка Obqvlenie vuzlojena poruchka.pdf