Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-07 Dokumentaciq19-07.docx
Документация 19-07 Dokumentaciq19-07.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie19-07.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie19-07.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP-5.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.xml
Решение за възлагане на обществена поръчка REshenie za prekratqvane.pdf
Обявление за възложена поръчка Obqvlenie za prekratqwane.pdf