Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-24 Dokumentaciq 19-24.docx
Документация 19-24 Dokumentaciq19-24.pdf
Решение за откриване на процедура REshenie19-24.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie19-24.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП ЕЕDOP.docx
Искане за ЕЕДОП ЕЕDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Протокол №1 Protokol 1.pdf
Протокол №2 Protokol 2.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie 19-24-1.pdf
Договор №90 Dogovor №90.pdf
Обявление за възложена поръчка Obqvlenie – vuzlojena poruchka.pdf
Обявление за приключване на договор Obqvlenie – prikluchen dogowor.pdf