Документи по процедурата:

Наименование Линк за сваляне
Документация 18-04 Dokumentacia_18-04.pdf
Документация 18-04 18-04_Dokumentacia.doc
Обявление за поръчка Obqvlenie 18-04.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie otkrivane.pdf
Протокол №1 Protokol №1_18-04.pdf
Протокол №2 Protokol №2_18-04.pdf
Доклад Doklad_18-04.pdf
Решение за подбор Reshenie podbor_18-04-1.pdf
Решение за класиране Reshenie_klasirane.pdf
Обявление за възложена поръчка Obyavlenie za vyzlojena porychka_18-04.pdf
Договор №116 Dogovor №116_17.05.2018.pdf
Обявление за приключен договор Obqvlenie-prikluchen-dogovor.pdf