Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 18-08 Dokumentaciya_18-08.docx
Документация 18-08 Dokumentaciya_18-08.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_18-08.pdf
Обявление за поръчка Obyavlenie_18-08.pdf
Указание ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Отговори на запитвания 1 Otgovori na zapitvaniya_1.pdf
Отговори на запитвания 2 Otgovori na zapitvaniya_2.pdf
Отговор на запитване 3 Otgovor na zapitvane_3.pdf
Протокол №1 Protokol_№1_18-08.pdf
Протокол №2 Protokol №2_18-08.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie_18-08-2.pdf
Обявление за възложена поръчка Obyavlenie za vyzlojena porychka_18-08.pdf
Договор №143_05.06.2018 Dogovor №143_05.06.2018.pdf
Договор №128_01.06.2018 Dogovor №128_01.06.2018.pdf
Договор №129_01.06.2018 Dogovor №129_01.06.2018.pdf
Анекс №148-1 Aneks №148-1_11.06.2018.pdf
Обявление за приключен договор 128 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_128.pdf
Обявление за приключен договор 129 Obyavlenie za prikliuchen dogovor_129.pdf
Обявление за приключен договор Obyavlenie za prikliuchen dogovor_143.pdf