Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 20-02 Dokumentaciq 20-02.docx
Документация 20-02 Dokumentaciq.pdf
Обява за обществена поръчка Obqva.pdf
Информация за публикуване на профила на купувача Informaciq za publikuvane na profila na kupuvacha..pdf
Указание ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Решение по процедура Reshenie 20-02.pdf