Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 20-12 Dokumentaciq 20-12 final.doc
Документация 20-12 Dokumentaciq 20-12.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie 20-12.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Обявление за поръчка Obqvlenie 20-12.pdf
Протокол №1 Protokol №1 20-12.pdf
Решение за възлагане на обществена поръчка Reshenie 20-12-1.pdf
Обявление за прекратяване Obqvlenie za prekratqvane.pdf