Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 20-07 Dokumentaciya_20-07.doc
Документация 20-07 Dokumentaciya_20-07.pdf
Обявление за поръчка Obyavlenie_20-07.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_20-07.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Отговор на запитване Otgovor na zapitvane_20-07.pdf
Протокол №! Protokol №1_20-07.pdf