Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 20-06 Dokumentaciya_20-06.doc
Документация 20-06 Dokumentaciya_20-06.pdf
Обявление за поръчка Obyavlenie_20-06.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_20-06.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Отговор на запитване Otgovor na zapitvane_20-06.pdf
Протокол №1 Protokol №1_20-06.pdf
Съобщение за отваряне на ценови параметри Syobshtenie za otvaryane na cenovi parametri_20-06.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie_20-06.pdf
Доклад Doklad_20-06.pdf
Договор №35 Dogovor №35_12.05.2020.pdf
Договор за подвъзлагане на дейности Dogovor s podizpulnitel_TPS 2008.pdf
Договор за подвъзлагане на дейности Dogovor s podizpulnitel_Tridan.pdf
Договор Dogovor s podizpulnitel_Vero Skafolding Bulgaria.pdf
Обявление за възложена поръчка Obyavlenie za vyzlojena porychka_20-06.pdf
Допълнително споразумение Dopylnitelno sporazumenie.pdf
Обявление за изменение Obyavlenie za izmenenie.pdf
Обявление за приключване на договор Obyavlenie za prikliuchvane na dogovor_20-06.pdf