Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 20-08 Dokumentaciya_20-08.docx
Документация 20-08 Dokumentaciya_20-08.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_20-08.pdf
Обявление за поръчка Obyavlenie_20-08.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Отговор на запитване Otgovor na zapitvane_20-08.pdf