Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-10 Dokumentaciya_ 19-10.doc
Документация 19-10 Dokumentaciya_19-10.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_19-10.pdf
 Обявление за поръчка Obyavlenie_19-10.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf