Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-10 Dokumentaciya_ 19-10.doc
Документация 19-10 Dokumentaciya_19-10.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_19-10.pdf
 Обявление за поръчка Obyavlenie_19-10.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Протокол №1 Protokol №1_19-10.pdf
Протокол №2 Protokol №2_19-10.pdf
Решение за предварителен подбор Reshenie_19-10-1
Покана Pokana_19-10.pdf
Протокол №3 Protokol №3_19-10.pdf
Доклад Doklad_19-10.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie_19-10-2.pdf
Обявление за възложена поръчка Obyavlenie za vyzlojena porychka_19-10.pdf
Договор №109 Dogovor №109_04.09.2019.pdf
Договор за подизпълнение Dogovor za podizpulnenie.pdf
Обявление за приключване на договор Obyavlenie za prikliuchvane na dogovor_19-10.pdf