Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-28 Dokumentaciya_19-28.doc
Документация 19-28 Dokumentaciya_19-28.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_19-28.pdf
Обявление за поръчка Obyavlenie_19-28.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Чертеж куб среден Черт.№ 01А.395.00.02.00 КУБ СРЕДЕН.pdf
Чертеж куб краен Черт.№ 01А.395.01.00.00 КУБ КРАЕН.pdf
Протокол №1 Protokol №1_19-28.pdf
Протокол №2 Protokol №2_19-28.pdf
Доклад Doklad_19-28.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie_19-28-1.pdf