Izmervane na elektroproizvodstvo na tec varna

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

Фирмен Профил на топлоелектрическа централа Варна

ТЕЦ Варна ЕАД е голяма топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров.Разположена е на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 километра от град Варна.

Централата е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт – шест моноблока по 210 МВт, от които в експлоатация са 3 моноблока по 210МВт.

Предмет на дейност

Основната дейност на топлоелектрическа централа Варна е свързана с производство на електроенергия, строителни работи и ремонтни дейности в областта на производството на електрическа енергия, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост.

Технически характеристики

Топлоелектрическата централа е с обща инсталирана мощност 1260 МВт шест блока по 210 МВт. Три от тях са в експлоатация с основно гориво природен газ. Тя е изградена по проекти на „МОТЕП“ – Москва и „ЕНЕРГОПРОЕКТ“ – София. Всеки блок се състои от следните основни съоръжения – котел, турбина, генератор и трансформатор.

Технически характеристики на основните съоръжения монтирани в ТЕЦ Варна ЕАД:

БлокЕл.мощностКотелТурбинаГенераторТрансформаторГодина на въвеждане в експлоатация
Блок 1210ТП-100АК-210-130-1ТВВ-200ТДЦГ-250000/2201968
Блок 2210ТП-100АК-210-130-1ТВВ-200ТДЦГ-250000/2201968
Блок 3210ТП-100АК-210-130-1ТВВ-200ТДЦГ-250000/2201969
Блок 4210ТПЕ-212К-210-130-3ТВВ-200ТДЦГ-250000/110-741977
Блок 5210ТПЕ-212К-210-130-3ТВВ-200ТДЦГ-250000/110-741978
Блок 6210ТПЕ-212К-210-130-3ТВВ-200ТДЦГ-250000/110-741979