Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-06 Dokumentaciq19-06.docx
Документация 19-06 Dokumentaciq 19-06.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie 19-06.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.xml
Решение за откриване на процедура Reshenie19-06.pdf
Отговаряне на запитване Otgovarqne na zapitvane.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Протокол №1 Protokol№1.pdf
Протокол №2 Protokol №2.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie za izbor na izpylnitel.pdf
Договор 36-1 DOGOVOR 36-1.pdf
Обявление за възложена поръчка Obqvlenie vuzlojena poruchka.pdf
Обявление за приключен договор Obqvlenie prikluchen dogovor.pdf