Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-15 Dokumentaciya_19-15.docx
Документация 19-15 Dokumentaciya_19-15.pdf
Обявление за поръчка Obyavlenie_19-15.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_19-15.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP_word.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Протокол №1 Protokol_19-15.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie-izpylnitel_19-15.pdf
Обявление за възложена поръчка Obyavlenie za vyzlojena porychka_19-15.pdf
Договор №66 Dogovor №66_03.06.2019.pdf
Обявление за приключен договор Obyavlenie za prikliuchen dogovor_ 66.pdf