Основно лице за контакт:
Звездица Патаре
052/6656483
z.pathare@varna-tpp.com

 

Организация:
ТЕЦ Варна ЕАД
ЕИК: 103551629
Регистрация по ДДС: BG103551629
http://www.varna-tpp.com

Адрес:
ТЕЦ Варна ЕАД – адрес за контакт
с. Езерово, Община Белослав, област Варна
9168 с. Езерово
България (BG)
 
 
 

Описание :   Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

Вътрешни правила за планиране и организация на провеждане на
процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за
обществени поръчки в „ТЕЦ Варна“ЕАД

Документи:

НаименованиеЛинк за сваляне
Указание ЕЕДОПUkazanie_EEDOP.pdf
Декларация – образецDeklaracia_54_1_ZOP.doc
Декларация – образецDeklaracia_55_ZOP.doc
Декларация – образецDeklaracia_101_ZOP.doc
Декларация – образецДекларация ЗИФОДРЮПДРС.doc
Декларация – образецДекларация по чл. 66 ал. 2 от ЗМИП.doc
Декларация – образецДекларация по чл.59 ал. 1 т. 3 от ЗМИП.doc