Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 18-49 Dokumentaciya_18-49.doc
Документация 18-49 Dokumentaciya_18-49.pdf
Покана Pokana_18-49.pdf
Решение за стартиране на процедура Reshenie_18-49.pdf
Споразумение по безопасност Sporazumenie_po_bezopasnost.pdf
Протокол №1 Protokol №1_18-49.pdf
Съобщение за отваряне на ценови параметри Syobshtenie_otvaryane na cenovi parametri.pdf
Протокол №2 Protokol №2_18-49.pdf
Доклад Doklad_18-49.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie_18-49-2.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP_word.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP_.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP_.xml
Обявление за възложена поръчка Obyavlenie za vyzlojena porychka_18-49.pdf
Договор №250а Dogovor №250а_30.11.2018.pdf
Обявление за приключване на договор 250a Obyavlenie za prikliuchvane na dogovor_250a.pdf