Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 18-11 Dokumentacia_18-11.docx
Документация 18-11 Dokumentacia_18-11.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie.pdf
Указание ЕЕДОП Ukazanie_eEEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP 18-11.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP 18-11.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP 18-11.xml
Решение за одобряване на обявление Reshenie promqna.pdf
Решение за промяна на срока Reshenie_promiana srok.pdf
Протокол №1 Protokol 1_11_05_2018.pdf
Протокол №2 Protokol 2_22_05_2018.pdf
Протокол №3 Protokol_3_29_05_2018.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie_klasirane.pdf
Обявление за възложена поръчка Obyavlenie za vyzlojena porychka_18-11.pdf
Договор за осигуряване на пожарна безопаснот Dogovor №165_29.06.2018.pdf
 Обявление за приключване на договор Obqvlenie prikluchen dogovor.pdf