Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 18-30 Dokumentaciya_18-30.docx
Документация 18-30 Dokumentaciya_18-30.pdf
Обявление Obiyavlenie_18-30.pdf
Решение Reshenie 18_30.pdf
Указание ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.word.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Отговор на запитване Otgovor na zapitvane.pdf
Протокол №1 Protokol 1_18-30.pdf
Протокол 18-30 класиране Protokol_18_30 klasirane.pdf
Решение класиране Reshenie klasirane.pdf
Договор за възлагане на обществена поръчка Dogovor.pdf
Решение  по процедура за възлагане на обществена поръчка Reshenie18-30-2.pdf
Обявление за възложена поръчка obiavlenie za vyzlozhena porychka.pdf
Решение за възлагане на обществена поръчка Reshenie 18-30-3.pdf
Обявление за приключване на договор obyavlenie prikluchen dogovor 18_30.pdf