Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-08 Dokumentaciya_19-08.doc
Документация 19-08 Dokumentaciya_19-08.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_19-08.pdf
Обявление за поръчка Obyavlenie_19-08.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.xml
Решение за предварителен подбор Reshenie_19-08-1.pdf
Протокол №1 Protokol №1_19-08.pdf
Покана Pokana_19-08.pdf
Протокол №2 Protokol №2_19-08.pdf
Доклад Doklad_19-08.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie_19-08-2.pdf
Обявление за възложена поръчка Obyavlenie za vyzlojena porychka_19-08.pdf
Договор № 106 Dogovor №106_02.09.2019.pdf
Обявление за приключване на договор Obyavlenie za prikliuchvane na dogovor_19-08.pdf