Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 20-09 Dokumentaciya 20-09.doc
Документация 20-09 Dokumentaciq 20-09.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie 20-09.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie 20-09.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP 20-09.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP 20-09.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP 20-09.xml
Към приложение №2 Kum Prilojenie № 2 EO-2020-OR5.xls
Към приложение №2 Kum Prilojenie № 2 TO-2020-OR5.xls
Към приложение №3 Kum Prilojenie № 3 KO-2020-ОР4.xls
Към приложение №1 Kum Prilojenie № 1 EO OR6.xls
Към приложение №1 Kum Prilojenie № 1 ОР6.xls
Към приложение №1 Kum Prilojenie № 1-OR6.xls
Към приложение №1 Kum Prilojenie № 1-ОР6.xls
Към приложение №2 Kum Prilojenie № 2 IZOL-2020-ОР5.xls
Към приложение №2 Kum Prilojenie № 2 KO-2020-ОР5.xls
Към приложение №3 Kum Prilojenie № 3 IZOL-2020-ОР4.xls
Към приложение №3 Kum Prilojenie № 3 TO-2020-OR4.xls
Обявление за изменение Obqvlenie za izmenenie.pdf
Отговор на запитване Otgovor na zapitvane.pdf
Отговор на запитване 2 Otgovor na zapitvane 2.pdf
Въздушен вентилатор НЧ Въздушен вентилатор НЧ.pdf
Горелки газови Горелки газови.pdf
Димен вентиалтор НЧ Димен вентилатор НЧ.pdf
ЕС-Стена бокового экрана ЕС-Стена бокового экрана.pdf
ЕС-Стена двусветного экрана ЕС-Стена двусветного экрана.pdf
ЕС-Стена фронтови (заден) екран ЕС-Стена фронтови (заден) екран.pdf
ЕС-Черт.№ 08.9000.121.СБ -лист1 ЕС-Черт.№ 08.9000.121.СБ -лист1.pdf
ЕС-Черт.№ 08.9000.121.СБ -лист2 ЕС-Черт.№ 08.9000.121.СБ -лист2.pdf
С-ма рециркулация газове С-ма рециркулация газове.pdf
Черт. № 08.8026.020 лист №1 общ вид на котела Черт.-№-08.8026.020-лист-№1-общ-вид-на-котела.tif
Черт. № 08.8026.020 лист №2 общ вид на котела Черт.-№-08.8026.020-лист-№2-общ-вид-на-котела.tif
Черт. № 08.8026.020 лист №3 общ вид на котела Черт.-№-08.8026.020-лист-№3-общ-вид-на-котела.tif
Черт.№08.9026.017 Въздухоподгревател Черт.№08.9026.017 Въздухоподгревател.pdf
Отговор на запитване 3 Otgovor na zapitvane 3.pdf
Отговор на запитване 4 Otgovor na zapitvane 4.pdf
Протокол №1 Protokol №1 20-09.pdf
Протокол №2 Protokol 2 20-09.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie 20-09-1.pdf
Доклад Doklad 20-09.pdf
Приложение към договор №60 Prilojenie kum dogovor №60.pdf
Обявление за изменение Obqvlenie za izmenenie.pdf
Обявление за възложена поръчка Obqvlenie vuzlojena poruchka.pdf
Допълнително споразумение Dopulnitelno sporazumenie.pdf
Договор за подизпълнение Dogovor za podizpylnenie.pdf
Договор №60 DOGOVOR №60.pdf
Обявление за изменение Obqvlenie za izmenie 2.pdf
Анекс Aneks 2.pdf
Допълнително споразумение Dopylnitelno sporazumenie 20-1_12.03.2021.pdf
Обявление за приключване на договор Obyavlenie za priklichvane na dogovor_20-09.pdf