Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-05 Dokumentaciyа19-05.doc
Документация 19-05 Dokumentaciq19-05.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie19-05.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie19-05.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.xml
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Отговор на запитване Otgovor na zapitwane.pdf
Протокол №1 Prоtokol№1.pdf
Решение за възлагане на обществена поръчка Reshenie za prekratqvane.pdf
Обявление за възложена поръчка Obqvlenie_prekratqvane.pdf