Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 18-05 Dokumentaciq 18-05.doc
Документация 18-05 Documentaciq 18-05.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie 18-05.pdf
Указание ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП ЕЕДОП.word
Искане за ЕЕДОП espd-request.pdf
Искане за ЕЕДОП iskane-za-EEDOP.xml
Протокол 1 protokol1.pdf
Протокол 2 Protokol 2.pdf
Протокол 3 Protokol 3.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie.pdf
Обявление за възложена поръчка Obqvlenie_vuzlojena poruchka.pdf
Договор №123 Dogovor №123.pdf
Договор №124 Dogovor №124.pdf
Договор №144 Dogovor №144.pdf
Договор №145 Dogovor №145.pdf
Обявление за изменение Ovqvlenie_za_izmenenie.pdf
Обявление за приключен договор 144 Obqvlenie za prikluchen dogovor144.pdf
Обявление за приключен договор 123 Obqvlenie za prikluchen dogovor123.pdf
Обявление за приключен договор 145 Obqvlenie za prikluchen dogovor145.pdf
Обявление за приключен договор 124 Obqvlenie za prikluchen dogovor124.pdf
Обявление за изменение Obqvlenie za izmenenie.pdf