Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-12 Dokumentaciya19-12.doc
Документация 19-12 Dokumentaciq19-12.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie 19-12.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie19-12.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Съобщение Suobshtenie.pdf
Протокол №1 Protokol №1-19-12.pdf
Протокол №2 Protokol 19-12-2.pdf
Решение по процедура на договаряне Reshenie19-12-1.pdf
Протокол преговори Protokol – pregovori.pdf
Решение по процедура на договаряне Reshenie 19-12-2.pdf
Доклад Doklad 19-12.pdf
Покана Pokana 19-12.pdf
Договор Dogovor № 101
Обявление договор Obqvlenie 19-12 – dogovor
Обявление за приключване на договор Obyavlenie za prikliuchvane na dogovor_19-12.pdf