„ТЕЦ Варна“ ЕАД се свързва с енергийната система на страната чрез далекопроводи 110 и 220 kV. Блокове 1,2 и 3 работят на 220 kV, а блокове 4, 5 и 6 на 110 kV. Връзката между тях се осъществява посредством автотрансформатор.

Откритата разпределителна уредба (ОРУ) 220 kV е изпълнена по шестоъгълна схема. В три от върховете са свързани блокове 1, 2 и 3, в един – автотрансформатор, а в останалите два – далекопроводите „Одесос“ и „Приморец“, които осъществяват връзката с подстанция  „Добруджа“ и единната енергийна система.

ОРУ 110 kV е изградена като санкционирана двойна шинна система, обхваната от двете секции на обходната шинна система. Четирите основни секции на ОРУ 110 kV работят взаимно свързани чрез 2 секционни и две шинносъединителни прекъсвача.

Към три от секциите са свързани блокове 4, 5 и 6, а към четвъртата – автотрансформаторът. Натоварването на съоръженията се следи от Териториалното диспечерско управление (ТДУ) – Варна и Централното диспечерско управление (ЦДУ) – София по системата за телеизмерване и телеконтрол. ОРУ 110 и 220 kV е собственост на НЕК ЕАД

Връзката с ТДУ и ЦДУ се осъществява чрез пряк телефон и чрез диспечерската автоматична телефонна централа.