Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 20-03 Dokumentaciq 20-03._.doc
Документация 20-03 Dokumentaciq 20-03.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie 20-03.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie 20-03.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Отговор на запитване Otgovor na zapitvane.pdf
Протокол №1 Protokol № 1 20-03.pdf
Протокол №2 Protokol №2 20-03.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie 20-03-1.pdf
Протокол №3 Protokol 3.pdf
Договор Dogovor 210421_30.pdf
Обявление за възложена поръчка Obqvlenie – vuzlojena poruchka.pdf
Обявление за приключване на договор Obqvlenie prikluchvane na dogovor.pdf