Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-27 Dokumentaciya_19-27.doc
Документация 19-27 Dokumentaciya_19-27.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_19-27.pdf
Обявление за поръчка Obyavlenie_19-27.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Решение Reshenie_19-27-1.pdf
Обявление за възложена поръчка Obyavlenie za vyzlojena porychka_19-27.pdf