Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-32 Dokumentaciya_19-32.doc
Документация 19-32 Dokumentaciya_19-32.pdf
Обявление за поръчка Obyavlenie_19-32.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_19-32.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Протокол №1 Protokol №1_19-32.pdf
Протокол №2 Protokol №2_19-32.pdf