Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-17 Dokumentaciq19-17.doc
Документация 19-17 Dokumetaciq19-17.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie19-17.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie19-17.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.xml
Отговор на запитване Otgovor na zapitvane.pdf
Съобщение Suobshtenie.pdf
Протокол 1 Protokol 1.pdf
Протокол 2 Protokol №2.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie №19-17-1.pdf
Обявление за приключване на договор Obqvleni-prikluchen dogovor.pdf
Договор №48 Dogovor №48.pdf
Решение Reshenie19-17-2.pdf