Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 20-11 Dokumentaciq 20-11.doc
Документация 20-11 Dokumentaciq 20-11.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie 20-11.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie 20-11.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Отговор на запитване Otgovor na zapitvane.pdf
Протокол №1 Protokol № 1 20-11.pdf
Протокол №2 Protokol № 2 20-11.pdf
Протокол №3 Protokol 3 20-11.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie 20-11-1.pdf
Обявление за възложена поръчка Obqvlenie – vuzlojena poruchka.pdf
Договор №54 Dogovor №54 – 10.06.2020
Обявление за приключен договор Obqvlenie prikluchen dogovor.pdf