Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-09 Dokumentaciya19-09.doc
Документация 19-09 Dokumentaciq 19-09.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie 19-09.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie 19-09.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.xml
Съобщение Suobshtenie.pdf
Протокол №1 Protokol №1
Протокол №2 Protokol 2.pdf
Решение по процедура на договаряне Reshenie 19-09-1.pdf
Покана Pokana.pdf
Протокол №3 Protokol 3.pdf
Доклад Doklad 19-09.pdf
Решение по процедура на договаряне Reshenie 19-09-2.pdf
Обявление за възложена поръчка Obyavlenie za vyzlojena porychka_19-09.pdf
Договор №114 Dogovor 114_13.09.2019.pdf
Договор за подизпълнение Dogovor za podizpulnenie.pdf
Обявление за приключване на договор Obyavlenie za prikliuchvane na dogovor_19-09.pdf