Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 18-13 Dokumentaciq18-13.docx
Документация 18-13 Documentaciq.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie 18-13.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie 18-13.pdf
Чертежи на стоките подлежащи на доставка от Техническата спецификация. Chertezchi.zip
Указание ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП  EEDOP. word.docx
Искане за ЕЕДОП  EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП  EEDOP.xml
Решение за определяне на изпълнител Reshenie.pdf
Договор Dogovor.pdf
Обявление за възложена поръчка Obqvlenie za vuzlagane na porychka.pdf
Обявление за приключване на договор Obqvlenie-prikluchen-dogovor.pdf
Протокол 1 Protokol 1.pdf