Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-11 Dokumentaciya19-11.doc
Документация 19-11 Dokumentaciq19-11.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie19-11.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie19-11.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.xml
Протокол №1 Protokol 1
Протокол №2 Protokol 2 – 19-11.pdf
Решение по процедура на договаряне Reshenie 19-11-1
Покана Pokana.pdf
Доклад  Doklad 19-11.pdf
Протокол за проведени преговори Protokol pregovori 19-11.pdf
Решение по процедура на договаряне Reshenie 19-11-2.pdf
Решение по процедура на договаряне Reshenie 19-11-3.pdf
Обявление договор Obqvlenie 19-11 dogovor
Договор Dogovor №97
Обявление за приключване на договор Obyavlenie za prikliuchvane na dogovor_19-11.pdf