Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 19-11 Dokumentaciya19-11.doc
Документация 19-11 Dokumentaciq19-11.pdf
Обявление за поръчка Obqvlenie19-11.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie19-11.pdf
Указание за ЕЕДОП Ukazanie_EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП eEEDOP.xml