Документи по процедурата

Наименование Линк за сваляне
Документация 20-14 Dokumentaciya_20-14.doc
Документация 20-14 Dokumentaciya_20-14.pdf
Решение за откриване на процедура Reshenie_20-14.pdf
Обявление за поръчка Obyavlenie_20-14.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.docx
Искане за ЕЕДОП EEDOP.pdf
Искане за ЕЕДОП EEDOP.xml
Отговори на запитвания Otgovori na zapitvaniya_20-14.pdf
Отговор на запитване Otgovor na zapitvane_20-14.pdf
Протокол №1 Protokol №1_20-14.pdf
Решение за определяне на изпълнител Reshenie_20-14-1.pdf
Доклад Doklad_20-14.pdf