Декларация на ръководството на „ТЕЦ Варна” ЕАД за Политиката на дружеството в областта на качеството и безопасността на производството, грижа и безопасност на служителите на дружеството и обществото, опазване на околната среда

Политика за защите на личните данни на „ТЕЦ Варна“ ЕАД