Уведомление за инвестиционно предложение за разширение и модернизиране на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ТЕЦ Езерово“ – pril-7-obyava-naselenie.docx