На 2 юни 2021 г. топлоелектрическата централа „ТЕЦ Варна“ ЕАД сключи договор с руските компании ОАО «Ракитянски арматурен завод», ПАО „Тръбна металургична компания“ и АО «Атоменергомаш» за разработване на технико-икономически модел за реконструкция на централата с технология на Siemens.
Реконструкцията включва изграждането на два нови енергоблока с комбиниран парогазов цикъл на мястото на старите блокове от 1 до 3, строени през 60-те години на 20 век и изведени от експлоатация.
Общата инсталирана мощност на новата инсталация е 550 МВт (два блока, всеки от които с мощност 275 МВт).
Технологията е избрана заради високата й ефективност. На всеки от новите блокове ще бъдат монтирани една газова турбина Siemens SGT5-2000E, комбинирана с една парна турбина, с КПД по ISO 54.3% и възможност за горене на водород до 30%, както и съответното електрическо и помощно оборудване.
Сред основните предимства на новата парогазова инсталация са висока екологичност при производството на електрическа енергия чрез свеждане до минимум на вредните емисии, висока надеждност на работата и по-дълъг период на полезен живот, намаляване на оперативните разходи.
Общата стойност на проекта е приблизително 450 милиона евро.
Очаква се проектът да бъде завършен и въведен в експлоатация в началото на 2025 година.

210602 Прессъобщение-парогазова мощност-550-МВт.docx