План за приемане и обработване на отпадъци – PPOO_PORT TEC EZEROVO.pdf

Линк към сайта на „Пристанище Тец Езерово“ ЕАД: port-ezerovo.com