Обработка на първият кораб с фуражна пшеница M/V INOI 30 000 тона (ВИДЕО)